5:42 pm Senior Housing prices $650 mln of senior notes